Phân Tích Kỹ Thuật
Mô hình hai đỉnh là gì? Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh
Mô hình hai đỉnh là mô hình đảo chiều sau một giai đoạn tăng, trong đó đỉnh được hình thành khi giá chạm vùng nhất định mà không thể phá vỡ...
Original link